8 Nisan - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

8 Nisan - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ

8 Nisan - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ

8 Nisan - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim kurum ve kuruluşlarda afet ve acil durum hazırlıklarına başlamadan önce, karar verici ve uygulayıcılarda farkındalık oluşturmayı ve yerleşik yanlış davranışların ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır

12 Nisan - Yöneticiler için yönetim becerilerini geliştirme ve iletişim eğitimi
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

12 NİSAN - YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

12 NİSAN - YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

12 NİSAN - YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı etkili iletişim metotları ile gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını destekleyerek, yönetim oyununda verimlilik ve etkinlik sağlanmasına destek olmak.

15 NİSAN - SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

15 NİSAN - SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

15 NİSAN - SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

15 NİSAN - SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarının SGK mevzuatı hakkında güncel bilgilendirilmesi ve MEDULLA uygulamalarının anlatılarak sağlık yöneticilerinin bilgi ve denetimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

17-18 NİSANKALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE HASTA HAKLARI YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

17-18 NİSANKALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE HASTA HAKLARI YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

17-18 NİSANKALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE HASTA HAKLARI YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

17-18 NİSAN - KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNDE HASTA HAKLARI YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Eğitimin Amacı:u eğitiminin amacı; Sağlık kuruluşlarında yaşanan, hasta hakları ihlalleri ve bunlara bağlı ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmekle birlikte, sağlık hizmetlerinde memnun müşteri ilişkileri sağlanarak, kaliteli müşteri ilişkileri yönetimi için yöneticinin/adayının farkındalığının sağlanması yolu ile sadakatli müşterinin ve kurumsal hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacak donanımlı yöneticilerin yetiştirilmesini sağlamak.

19 nisan - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

19 nisan - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

19 nisan - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

19 nisan - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmeliklerine göre mesul müdürlük pozisyonunun kriterleri ve görev tanımının yapılması, farklı sağlık kuruluşlarında yönetmeliklerine göre iş pozisyonunun karşılaştırılması, kurum içi özel birimler ile olan ilişkisinin tanımlanması, günlük uygulamadaki işleyiş esnasında düzenleyici ve denetleyici otoritenin beklentileri, işletmenin mevzuata uygun işleyişinde idareye ve 3. taraflara karşı olan hukuki sorumlulukları anlatılarak, eğitime katılanların “nasıl bir mesul müdür olmalı, mesul müdür sağlık kuruluşunda herhangi bir çalışan mı yoksa kamu adına bir gözetmen mi” sorularına cevap bulmasının sağlanması hedeflenmiştir.

28 MART- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ VE TURQUALITY EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

27 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

27 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

27 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: nsan hayatının söz konusu olduğu sağlık sektöründe dijital pazarlamada da, bilgiler ve doğru iletişim ile, olumsuz yönlendirmelere izin vermeyecek etik çalışmalar yapılmasının gereği vurgulanacaktır.

28 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

28 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

28 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

28 NİSAN - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Enfeksiyon Kontrolü kim tarafından, ne şekilde, nasıl, hangi doküman ve otomasyon takipleri ile hangi dış çözüm ortakları ile veri toplama veriyi girme, veriyi analiz etme, sahayı belirli periyotta denetleme, saha çalışanlarına belir eğitimleri sunma, ilgili danışanlar ile ve kalite ekipleri ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplayarak verimli hasta çıktılarınım kazanılmasını sağlama konusunda, katılımcılara  yetkinlik kazandırmaya çalışılacaktır.

previous arrow
next arrow
3-4 ARALIK HİZMET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

3-4 ARALIK HİZMET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

3-4 ARALIK HİZMET KÜLTÜRÜ
OLUŞTURMA VE KALİTELİ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

9 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

9 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ

9 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kuruluş içi tetkikçi yetiştirmek

13 ARALIK YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

13 ARALIK YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

13 ARALIK YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı:Yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı etkili iletişim metotları ile gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını destekleyerek, yönetim oyununda verimlilik ve etkinlik sağlanmasına destek olmak.

16 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

16 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

16 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Özel sağlık sektöründe ÖSS ve Anlaşmalı Kurumlar sürecini anlatmak, sürekli değişen mevzuatları yakında takip etmek ve doğru yorumlamak, değişimlere hızla adapte olup bu süreci en verimli şekilde yönetebilme becerisi kazandırmayı hedefledik.

20 ARALIK ÖZEL SĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN ODAKLI BAKIM VE PLANETRE AKREDİTASYON BELGELENDİRME SÜRECİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN ODAKLI BAKIM VE PLANETREE AKREDİTASYON BELGELENDİRME SÜRECİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

20 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN ODAKLI BAKIM VE PLANETREE AKREDİTASYON BELGELENDİRME SÜRECİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Eğitime katılan temsilcilerin hastanelerinde insan odaklı bakımı farkındalığını kazandırmak ve belgelendirme süreci hakkında bilgilerini artırmaktır.

22 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

22 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

22 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Daha etkili, daha hızlı ve yüksek teknoloji kullanımını gerektiren gelişmeler görülmektedir.

24 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI SRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI SRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

24 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI SRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Covid Sürecinde, değişen yeni dünyada Satın Alma Yönetimi , Satın Almada Dijital Dönüşüm, Stok Yönetiminde Fırsatlar, Satın Alma ve Tedarik Yönetiminde Verimlilik, Kurumun genel bütçesi ile orantılı yönetim nasıl yapılır?

previous arrow
next arrow

Sektöre özel eğitimler

OHSAD Akademi’de yüzlerce kategoride, onlarca profesyonelden eğitim bulunmaktadır.

Tüm Eğitmenlerle Canlı Soru-Cevap

Canlı soru-cevap etkinliklerine katılarak, eğitmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz

OHSAD Akademi olarak:

Uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışı ile, etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin eğitmen kadrosu ve güçlü çözüm ortakları ile birlikte, memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. 

OHSAD AKADEMİ

Sunduğumuz eğitim hizmetini ekonomik hızlı, etkin olarak sağlık sektörünün geniş bir kesimine sunuyoruz.

Eğitim kalitemizde, Sürekli iyileştirme için ölçme ve analiz veri takip sürecini destekliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektörünün ve profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri, güçlü eğitmen kadrolarıyla , ekonomik hızlı, etkin sunmayı hedefleyerek, sağlık sektöründe referans gösterilen akademi olmak.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

Etkinlik bulunamadı!

Sektörde Lider

İleri teknolojik dershane alt yapı ile uzman eğitmen kadroları katılımcı ile buluşturuyoruz.

0 +
Sertifika
0 +
Öğrenci
0 +
Yıl
0 +
Eğitmen

Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Araba
  • Sepette ürün yok.