OHSAD Başkanı Mesajı

Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği ülkemizde özel sağlık sektörünün en güçlü sesi olarak hizmet sunmak misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Ana hedefimiz etkili, verimli ve kaliteli sağlık hizmet sunumu sağlayarak, hem ülkenin kıt sağlık kaynaklarını en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, hem de sağlık sektörünün geliştirilmesi yoluyla toplumun sağlık düzeyinin arttırılmasına yardımcı olmaktır. Hedefe varmanın yolu, üyelerimizin verdiği güçle ülkemizde sağlık sektöründe yaşanan değişimlerin doğru bir zemine oluşturulmasını sağlamaktan geçmektedir.

Bunu başarabilmenin yollarından biri de sürekli gelişen ve büyüyen sektörümüzde hem mevcut çalışanların gelişmeleri takip etmesi hem de daha fazla kalifiye eleman yetişmesi için eğitim çalışmaları düzenlenmesidir.                                                     

Derneğimizce bu amaçla OHSAD Akademi faaliyet geçirilmiştir. Sağlık Hizmeti Sunumu, Sağlık Finansmanı ve Sağlık Meslekleri konularında özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimlerin, OHSAD Akademi tarafından Üniversite, Meslek Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve Sektör Uzmanları ile işbirlikleri içerisinde ücretli ve ücretsiz olarak hayata geçirerek, sektörün ve profesyonellerin gelişiminde sorumluluk almak ve katkı sağlamanın bu amaca katkıda bulunacağına ve bu girişimimizin sektörümüz için faydalı olacağına inanıyoruz.

Her şey, daha sağlıklı bir toplum, sürekli gelişen bir sektör ve tüm hedefleri yakalamış bir Türkiye içindir.

Dr. Reşat BAHAT

OHSAD Başkanı