DR. UĞUR TANDOĞAN

EĞİTİMİ:Doktora: Northwestern University, Industrial Engineering and Management Sciences (1985) Lisans ve  Yüksek  Lisans : İTÜ Makine Fakültesi (1972) GÖREVİ:2002-Bugüne        Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Eğitmen/Danışman DENEYİMİ: 2002-Bugüne        Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi, Eğitmen/Danışman 1992-1997               Osmanlı Bankası- Genel Müdür Yardımcısı 1990-1992             Denizbank- Genel Müdür Danışmanı 1987-1990             Emlak Bankası-Grup Müdürü 1985-1987             Sabancı Holding-Endüstri İlişkileri ve Eğitim Dairesi-Uzman 1991- 2019            Dünya Gazetesi- Yöneticinin Not Defteri Köşesi DİĞER: Eğitim Verdiği Alanlar:

   Projeler

Eğitim tecrübesi -Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-1986-2018 Emekli Öğretim Görevlisi – Okan Üniversitesi 2006-2018 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi – Northeastern Illinois University1979-1983 Department of Management Assistant Professor “BİR YÖNETİCİNİN NOT DEFTERİ” adlı kitabı tüm kitap evlerinde