17 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

17 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

17 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

17 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır. Bu kapsamda hastanelerde kalite bölümünü kuracak veya daha ileri seviyeye taşıyacak yönetici veya yönetici adayların kalite, standart, gösterge, doküman yönetimi alanında farkındalığını artırarak, gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim program açılmıştır.

18 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

Eğitimin Amacı: Sağlıkta  Hizmet Kalite Standartlarının güncel öğrenilmesini ve uygulanma sürecinde kullanılan rehberlerin doğru kullanılmasını sağlayarak kalite departmanı yöneticilerinin vizyonunu geliştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca,her seviyede katılacak bölüm yöneticilerinin kendi alanları ve diğer bölümlerin sorumlu oldukları standartları öğrenmelerini sağlayarak kurumun kalite yönetim sisteminin güçledirilmesine de katkı sağlanması hedeflenmiştir.

19 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kendimizle, yakın çevremizle ve çalıştığımız kurumlarımızdaki çalışanlarla ve hastalarımızla sağlıklı bir iletişim kurarak; onları daha iyi anlayabilmek, onlarla anlaşabilmek empati kurabilmek, kendi kişisel gelişimimizin yanında, huzurlu iş ortamları oluşturabilmektir. Katılımcıların bireysel gelişimine ve kariyer basamaklarını özgüvenli çıkmasına katkı sağlamak

20 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

20 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

20 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının ilgili mevzuatlar doğrultusunda ruhsatlandırma öncesi hazırlık aşamaları, ruhsatlandırma, denetim süreci yönetimi ve bu alanda nitelikli yönetici/çalışan yetiştirilmesine katkı sağlamak.

24 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

24 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

24 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlık Bakanlığı ilgili yönetmeliklerine göre mesul müdürlük pozisyonunun kriterleri ve görev tanımının yapılması, farklı sağlık kuruluşlarında yönetmeliklerine göre iş pozisyonunun karşılaştırılması, kurum içi özel birimler ile olan ilişkisinin tanımlanması, günlük uygulamadaki işleyiş esnasında düzenleyici ve denetleyici otoritenin beklentileri, işletmenin mevzuata uygun işleyişinde idareye ve 3. taraflara karşı olan hukuki sorumlulukları anlatılarak, eğitime katılanların “nasıl bir mesul müdür olmalı, mesul müdür sağlık kuruluşunda herhangi bir çalışan mı yoksa kamu adına bir gözetmen mi” sorularına cevap bulmasının sağlanması hedeflenmiştir.

27 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

27 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

27 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

27 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Günümüzde gelişen ve değişen sağlık hizmetlerindeki yapı ile HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ’ nin yapı, süreç ve sonuç odaklı olarak nasıl yönetilmesi ve hasta bakım kalitesi ile hasta memnuniyet çıktılarının en iyi verilmesi için stratejik plana uygun bütçenin yönetilmesi için gerekliliklerin anlaşılması ve katılımcıların lider rol modelde yeni hemşire liderlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, mevcut liderlerin bilgi deneyim ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

previous arrow
next arrow
17 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

27 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

17 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

18 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

19 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

20 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

20 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

24 nisan 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

24 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA MESUL MÜDÜRLÜK YÖNETİM EĞİTİMİ

https://ohsadakademi.org/urun/ozel-saglik-kuruluslarinda-insan-kaynagi-yonetim-egitimi
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

27 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

27 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

previous arrow
next arrow

Sektöre özel eğitimler

OHSAD Akademi’de yüzlerce kategoride, onlarca profesyonelden eğitim bulunmaktadır.

Tüm Eğitmenlerle Canlı Soru-Cevap

Canlı soru-cevap etkinliklerine katılarak, eğitmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz

OHSAD Akademi olarak:

Uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışı ile, etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin eğitmen kadrosu ve güçlü çözüm ortakları ile birlikte, memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. 

OHSAD AKADEMİ

Sunduğumuz eğitim hizmetini ekonomik hızlı, etkin olarak sağlık sektörünün geniş bir kesimine sunuyoruz.

Eğitim kalitemizde, Sürekli iyileştirme için ölçme ve analiz veri takip sürecini destekliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektörünün ve profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri, güçlü eğitmen kadrolarıyla , ekonomik hızlı, etkin sunmayı hedefleyerek, sağlık sektöründe referans gösterilen akademi olmak.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

Etkinlik bulunamadı!

Sektörde Lider

İleri teknolojik dershane alt yapı ile uzman eğitmen kadroları katılımcı ile buluşturuyoruz.

0 +
Sertifika
0 +
Öğrenci
0 +
Yıl
0 +
Eğitmen

OHSAD Güncel Haberler

Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.