Blog

OHSAD ENSTİTÜ Komitelerine Hemşirelik Çalışma Grubu’nu da ekledi

Değerli Sağlık Sektörü Profesyonelleri

OHSAD bünyesinde kurulan Akademi sonrası şimdide Enstitü Komiteleri kuruluyor ve  

  • Sağlık Hizmeti Sunumu
  • Sağlık Finansmanı
  • Sağlık Eğitimi
  •  konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu, yol gösterici bilimsel ve uygulamaya dayalı bilginin OHSAD Enstitü tarafından üretilmesi planlandı
  • Öncelikli olarak Dernek Üyesi sağlık kurum ve kuruluşlarının yönetici ve çalışanları,
  • Ayrıca Üniversite, Meslek Kuruluşları ve Sektör Uzmanları,ile işbirlikleri içerisinde Kurulacak Komiteler tarafından üretilmesini sağlamak.Yönetim Kurulunun onayından sonra sektörün, kamunun ve kamuoyunun yararına sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda,

OHSAD Enstitü bünyesine, Hemşirelik Komitesi de dahil edildi ve ENSTİTÜ’ nün ilk komitesi olarak üyeler  komite çalışmaları için  seçilecek başkan ve üyeler ile bayram sonrası çalışmaya başlayacak.