Blog

21-23 MAYIS 2019 DİLEK AZGUN İLE HASTANELERDE DENETİM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR

Değerli Sağlık Sektörü Profesyonelleri
21-23 Mayıs 2019 Tarihinde Dilek Azgun ile “Hastanelerde Denetim Uzmanlığı Sertifika Programı” Başlıyor.
Eğitimin İçeriği:Sağlık Bakanlığı Denetimi ile Bağımsız iç denetimin farklılığı vurgulanarak; sadece hatalar, hile ve yolsuzluklar üzerinde yoğunlaşan, olmuş bitmişi değerlendiren bir yaklaşımın ötesinde, her şey bitmeden, hatalara değil, sürece odaklanarak, risklerin önceden görülmesi dolayısıyla bir değerlendirilmesi yapılabilmesi için gerekli know-how’ın aktarılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

  • Hastane HBYS Sisteminin Denetimdeki Yeri
  • Muhasebe ve Finans Denetimi
  • Hasta Hizmetleri Denetimi
  • Anlaşmalı Kurumlar Denetimi
  • Medikal Muhasebe Denetimi
  • Satın Alma ve Stok Yönetim Denetimi
  • Doktor Sözleşmeleri ve Hak ediş Denetimi
  • İnsan Kaynakları Denetimi
  • Taşeron Hizmetleri Denetimi
  • Raporlama Teknikleri ve Simülasyon

OHSAD Akademi “sağlık sektörüne özel eğitimler”