Blog

ŞUBAT 2019 ULUSLARARASI KALİTE AKREDİTASYON YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI BAŞLIYOR

Değerli Sağlık Sektörü Profesyonelleri

Dünyanın tüm ülkelerinde sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların büyük boyutlardaki artışı,hizmet seçenekleri arasında kısıtlamaları gündeme taşımıştır.
Bir yanda hizmetin kalitesine katılan “değer” tartışılırken başka bir yandan ise girdileri çıktılara çeviren “verimlilik” kavramı tartışılmaktadır.
Bu tartışmaların sağlık alanındaki bir başka boyutu da “hakkaniyet” kavramı ile dengelenmesidir.
Bu kapsamda sağlık hizmeti sunumunun uluslararası kalite akreditasyon standartlarına kurumun  tam uyumu değer, hakkaniyet, verimlilik kavramlarının karşılığının tam olarak işletmeye yansıtılmasını sağlar. Bu süreci yönetecek, Kalite Akreditasyon Direktörlerine/Müdürlerine/Sorumlularına büyük görev düşmektedir.
 Bu kapsamda, Türkiye’deki sağlık hizmetinin kalitesinin güvence altına alınması en az 85 SKS Kalite Puanı, SAS veya JCI Akreditasyon belgelendirilmesi sağlık hizmetinin güvencesini sağlar  ve sağlık turizmi için de ayrıca  büyük önem taşır.
Amacımız:Planladığımız bu eğitim ile yöneticinin var olan bilgilerine, SKS, SAS, JCI   uluslararası akreditasyon standartları doğrultusunda değer katmak ve geleceğini akreditasyon yönetiminde görecek adayları uluslararası standartların beklentilerini öğretmek, departman yönetimi  ve belgelendirme sürecine hazırlığı sağlayacak beceriyi  kazandırmak  eğitim planlanmıştır.

OHSAD Akademi “Sağlık sektörüne özel eğitimler