Blog

OHSAD ENSTİTÜ 2. KOMİTESİ HASTA HİZMETLERİNİ, MESLEK KRİTERLERİNİ TANIMLAMAK ÜZERE GÖNÜLLÜ TEMSİLCİLERDEN OLUŞTURDU

  • Komite tarafından yapılan ilk toplantıda, hasta hizmetleri personelinin görev tanımlarının, almaları gereken eğitimlerin ve yeterliliklerin yazılı hale getirilmesini ve Mesleki Yeterlik Kurumu nezdinde Mesleğin Tanımlanma’sına yönelik  bir çalışmanın sektör için önemine vurgulandı.
  • Konuyla ilişkili olarak;
    1. OHSAD Enstitü bünyesinde sürekli hizmet yürütecek “Hasta Hizmetleri Komitesi” gönüllü temsilcilerden oluşturuldu.
    2. Hasta Hizmetleri Yönetim Komitesi, konusunda çalışmaları, Hüseyin Çelik Başkanlığında OHSAD Akademi ve Enstitü Koordinatörü Güler Tosunoğlu ile koordinasyonunun yürütülmesine ve , Ebru Yıldıran (Acıbadem Sağlık Grubu) ve Ayfer Tuncer Çalışkan (Güven Sağlık Grubu) ın kolaylaştırıcılığında sürdürülmesine,
    3. Teknik Komite Koordinatörlüğünü  Nihal Laçin (Acıbadem Sağlık Grubu) ve Raportör Anıl Özdemir( Acıbadem Sağlık Grubu)

Hast.Yön.Uzm.Güler Tosunoğlu

OHSAD Akademi&Enstitü Koordiantörü