Blog

360 DERECE SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME EĞİTİMİ DR. SEMRA BAYSAN İLE 19-20.11.2019 TARİHİNDE OHSAD AKADEMİDE

Değerli Sağlık Turizmi Yöneticileri,Adayları,

Özel Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Turizmi Yöneticiliği ve Uzmanlığı Programı” ile, katılımcılara, özel sağlık kuruluşlarının Türkiye’ye daha da artarak hasta çekebilmeleri ve hasta akışını sürekli hale getirebilmeleri için neler yaptıkları ve nelerin yapılması gerektiği anlatılacaktır. Özel sağlık kuruluşlarında uluslararası hasta yönetiminin nasıl yapıldığı hakkında bilgi verilecektir. Böylece katılımcılar, bir yandan özel sağlık kuruluşlarının, hasta tercihlerini etkilemek için kullandıkları pazarlama ve iletişim çalışmaları hakkında fikir sahibi olurken, diğer yandan hastaların, sürecin en başından itibaren, tedavinin öncesi, sırası ve sonrasında alacaklarında hizmetten memnun olarak ülkelerine dönmelerini sağlamak için sürecin nasıl yönetilmesi gerektiği hakkında da bilgi sahibi olacaklardır. Katılımcılar ayrıca dünyadaki iyi uygulamalardan örnekleri inceleme ve sağlık turizmindeki trendler, nesnelerin interneti, dijitalleşme ve gelecek hakkında da bilgilenme fırsatı yakalayacaklardır.

 

OHSAD Akademi Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler