Blog

MEB Onaylı Eğitimcinin Eğitimi 25-26 Mayıs 2019 Tarihleri Arasında BAŞKA SANAT AKADEMİSİ İŞ BİRLİĞİ İLE Yapılacaktır

Değerli Sağlık Sektörü Profesyonelleri,
Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncu ve yönetmenlerinden, Ankara TRT sunucu ve spikerlerinden eğitmen Damla Bayciğit ile MEB onaylı “Sağlık Yöneticileri için Eğitimcinin Eğitimi” 25-26 Mayıs 2019 Tarihleri arasında yapılacaktır. 
EĞİTİMİN AMACI: Yönetici ve kurum eğitmenlerinin , bilgiyi etkin ve amacına uygun bir biçimde aktarabilmesi, zor katılımcıyı kazanabilmesi ve motivasyonu artırarak hitap edebilmesi, etkili iletişim becerilerine sahip olması, eğitimcilik becerilerini etkili şekilde kullanabilmesi, eğitimcinin özgüvenli ,sahne kullanımına vakıf ve sahne duruşuna sahip olması, topluluk karşısında heyecanı ve baskıyı yönetebilmesi, liderlik vasıflarına sahip olması , sunum becerilerini kazanması, eğitim ihtiyaçlarını tespit edebilmesi ve başarılı sunum yapmasının öğretilmesi amaçlanmıştır.
EĞİTİM İÇERİĞİ:
Öğrenim stilleri ve metotları
-5 N 1 K Metodu
-Eğitim ve gelişim programlarında süreç
-Temel kavramlar
-Kişisel imaj ve karizma doğrusu
-kişilik tipleri
-Etkili iletişim
-Sahne kullanımı ve hitap
-Doğru beden dili
-Bu Eğitim ile Beklentilerinize Şu Yanıtları Bulacaksınız?
-Bilgiyi etkin aktarabilme becerisi
-Zor katılımcılarla başa çıkabilme becerisi
-Eğitim ihtiyaç ve analiz hazırlama sürecinin tamamlanabilmesi
-Doğru beden dili kullanımı ile anlatımın tamamlanması
-Çözüm odaklılık ve analitik düşünme
-Sunum yapabilme becerisi

 OHSAD Akademi “sağlık sektörüne özel eğitimler”