Blog

Dr.Bülent Demir Tarafından Anadolu Hastaneleri Üst Yönetim Kadrolarına Stratejik Yönetim Eğitimleri Verildi

Değerli Sağlık Sektörü Profesyonelleri
Hastanelerde rekabet koşullarını  arttığı, global ve ülkesel ekonominin daralması ile verimlilik ve karlılık çıktısını doğru yönetebilmenin yolu, doğru stratejik planlama ve yönetimde yatar. Bu kapsamda, üst yönetim kadrolarının farkındalık kazanmaları için stratejik yönetim eğitimleri önemlidir.
Anadolu Hastaneler Grubu’nun eğitimleri tamamlandı.
OHSAD Akademi yerinde eğitim taleplerinde %40 indirimler sağlayarak sizlere bu imkanı sağlıyor. 
OHSAD Akademi ” Sağlık sektörüne özel eğitimler”