Blog

Avk.Ahmet BERKTAS ile KVK ( Kişisel Verilerin Korunması) Eğitimi 16.02.2019 Tarihinde

Değerli Sağlık Profesyonelleri

Günümüzde Kişisel Verilerin Korunması gün geçtikçe önem kazanmakta. Hastanelere, kişilere geriye dönük  yaptırımları da yüksek olmakta. Bu kapsamda kişileri ve kurumları yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek ve sürece doğru uyum sağlanası için eğitimi hazırladık.

 1. EĞİTİMİN AMACI:

Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak.

 1. EĞİTİM İÇERİĞİ:
 • Konuya ilişkin yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuat
 • Kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve anonim verinin tanımı
 • Kişisel veri işleme sürecinin tarafları
 • Kişisel veri ile özel nitelikli kişisel veri işlemenin hukuki dayanakları
 • Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi
 • Kişisel verilerin yurt içinde ve yurt dışına aktarımı
 • Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza
 • İlgili kişinin hakları
 • Veri sorumlusu ile veri işleyenin yükümlülükleri
 • Alınması gereken teknik ve idari tedbirler ile yeterli önlemler

 Bilgilerinize sunarız

OHSAD AKADEMİ sektöre özel eğitimler