Courses

Popular Courses

Learn to develop Android and iOS applications and Web Development within six weeks from a teacher with real-world experience. Get a 75% discount if you buy it here!

Science courses collection

We have the largest collection of courses
View all courses
Showing 1-13 of 13 results
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ
(0 vote)

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ

21 Ocak 2020 / Yorum Yok

1.EĞİTİMİN ADI: FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS EĞİTİMİ 2.EĞİTİMİN AMACI: Yöneticilerin finansçı kadar bilgi sahibi olabilmeleri ve bütünsel bir finansal bakış açısı kazanmalarını sağlamak ile bir hastanenin tüm faaliyetleri süresince, karar süreçlerinde finansal boyutun etkilerini ön…

500.00₺
CFO BURCU ÖZTÜRK
YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ
(0 vote)

YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

21 Ocak 2020 / Yorum Yok

              1.EĞİTİMİN ADI: YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİ GELİŞTİRME VE İLETİŞİM EĞİTİMİ 2.EĞİTİMİN AMACI: Yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı etkili iletişim metotları ile gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını…

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK
(0 vote)

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK

27 Aralık 2019 / Yorum Yok

EĞİTİMİN ADI: ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİN AMACI: Sağlık çalışanlarına iş yapış şekillerine yalın düşünce ile yapmalarını sağlayarak kendine, hastalara ve hastaneye ait israfları ortadan kaldırmak EĞİTİM İÇERİĞİ: Yalın düşünce nedir?…

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI REHBERLERİ YÖNETİM EĞİTİMİ (doküman,gösterge…)
(0 vote)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI REHBERLERİ YÖNETİM EĞİTİMİ (doküman,gösterge…)

26 Kasım 2019 / Yorum Yok

1.EĞİTİMİN ADI: SAĞLIK BAKANLIĞI REHBERLERİ YÖNETİM EĞİTİMİ ( DOKÜMAN, GÖSTERGE, GÜVENLİ RAPORLAMA VB) 2.EĞİTİMİN AMACI: Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan rehberlerin kullanımını içselleştirmek ve örnek bir kullanım yapmak 3.EĞİTİM İÇERİĞİ: Rehberlerin amacı nedir?  Sağlık Bakanlığı rehberlerine…

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLEME EĞİTİMİ
(0 vote)

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLEME EĞİTİMİ

26 Kasım 2019 / Yorum Yok

EĞİTİMİN ADI: SAĞLIK KURULUŞLARINDA ENFEKSİYON KONTROLÜ VE ÖNLEME EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI: Sağlık kuruluşlarında enfeksiyonun tanımı ile önleme yöntemleri konusunda katılımcılara  bilgilendirme yaparak, ayrıca enfeksiyon kontrol hemşireliği yapmak isteyenlere bilgi ve deneyim kazandırmak mevcutta yapanların bilgilerini…

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN PROBLEM ÇÖZME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME EĞİTİMİ
(0 vote)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN PROBLEM ÇÖZME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME EĞİTİMİ

26 Kasım 2019 / Yorum Yok

1.EĞİTİMİN ADI: PROBLEM ÇÖZME VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME EĞİTİMLERİ (PUCO, KNA, HTEA vb.)2. 2.EĞİTİMİN AMACI: Bir günlük atölye çalışması sağlıkta uygulanan kalite iyileştirme teknikleri Kök Neden Analizi ve Hata Türleri ve Etki Analizi kapsar ve katılımcılara medyaya…

600.00₺
KİRSTİN ÖZTÜRK
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA YÖNETİMİ ve SATIN ALMADA KARLILIK YÖNETİMİ
(0 vote)

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA YÖNETİMİ ve SATIN ALMADA KARLILIK YÖNETİMİ

8 Kasım 2019 / Yorum Yok

EĞİTİMİN ADI:Özel Sağlık Kuruluşlarında Satın Alma Yönetimi ve Satın Almada Karlılık Yönetimi AMACI: Satın Alma ve Stok Yönetimi Satın Alma da karlılık hastaneler için çok önem arz eder.  Katılımcılara mevcut yönetimlerindeki standart ve optimal yönetimi…

500.00₺
Uzm.Yaşar GENÇ
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ
(0 vote)

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ

29 Mayıs 2019 / Yorum Yok

EĞİTİMİN ADI: ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ EĞİTİMİN AMACI: SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarının SGK mevzuatı hakkında güncel bilgilendirilmesi ve MEDULA uygulamalarının anlatılarak sağlık yöneticilerinin bilgi ve denetimlerinin artırılması amaçlanmaktadır….

500.00₺
Serdal Serin
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİ VE UZMANLIĞI PROGRAMI
(0 vote)

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİ VE UZMANLIĞI PROGRAMI

9 Nisan 2019 / Yorum Yok

1.EĞİTİMİN ADI: SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ YÖNETİMİ ve UZMANLIĞI PROGRAMI  2.EĞİTİMİN AMACI: Özellikle son 20 yıldır dünyanın birçok ülkesinden insanlar sağlık hizmeti almak için farklı ülkelere seyahat etmektedir. Giderek büyüyen ve daha çok ilgi çeken…

1,500.00₺
DR.CENGİZ GÜL
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ
(0 vote)

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ

31 Ocak 2019 / Yorum Yok

                      EĞİTİMİN ADI: ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA STRATEJİK YÖNETİM EĞİTİMİ        EĞİTİMİN AMACI: Stratejik Yönetimle İlgili Temel Kavram Ve Yaklaşımların Verilerek günümüzün ihtiyacı olacak stratejik yaklaşımları anlatarak kurumların verimliliğini artırmak ve yöneticilerin becerilerini geliştirmesine katkı sağlamak EĞİTİM…

400.00₺
Dr. Bülent DEMİR
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
(0 vote)

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

31 Ekim 2018 / Yorum Yok

1. EĞİTİMİN ADI: ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 2. EĞİTİMİN AMACI: Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak….

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KURULUŞ İÇİ KALİTE DEĞERLENDİRİCİ (İÇ TETKİKÇİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ
(0 vote)

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KURULUŞ İÇİ KALİTE DEĞERLENDİRİCİ (İÇ TETKİKÇİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ

31 Ekim 2018 / Yorum Yok

1.EĞİTİMİN ADI: SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KURULUŞ İÇİ KALİTE ÖZDEĞERLENDİRİCİ ( İÇ TETKİKÇİ)  EĞİTİMİ 2.EĞİTİMİN AMACI: Kurulu içi tetkikçi yetiştirme 3.EĞİTİM İÇERİĞİ: İç tetkik nedir? ISO standartları SAS & SKS JCI Tetkik Planı Hazırlama Tetkik Gerçekleştirme Tetkik…

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ULUSLARARASI  KALİTE AKREDİTASYON YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI
(0 vote)

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ULUSLARARASI KALİTE AKREDİTASYON YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

31 Ekim 2018 / Yorum Yok

1.EĞİTİMİN ADI: SAĞLIK KURULUŞLARINDA ULUSLARARASI STANDARTLARDA KALİTE AKREDİTASYON YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI 2.EĞİTİMİN AMACI: Sağlıkta kaliteli hizmet üretmek ve hasta /çalışan güvenliği risklerini en aza indirgemek her geçen gün önem kazanmaktadır. Sağlık kurumlarında kaliteyi yönetecek olan…

1,500.00₺
Uzm.Güler Tosunoğlu