Blog

SKS 6. SÜRÜM VE SAS AKREDİTASYONUNA GİRİŞ EĞİTİMİ SKİD İŞ BİRLİĞİ İLE TAMAMLANDI

Değerli Sağlık Sektörü Yöneticileri

Sağlıkta Hastane Kalite Standartlarının 6. sürümü yayınlandı. Bu kapsam da kalite yöneticileri ile sağlık yöneticileri için revizyon değişiklerinin anlaşılması ve sistemin yeniden kurgulanması için Uzm.Serpil Özbucak Civil ile eğitimleri planladık. Başarılı bir eğitimi daha tamamladık. 

Eğitmenimize ve katılımcılarımıza kalite iyileştirme süreçlerine yaptıkları katkı için teşekkür ederiz.

OHSAD Akademi Sağlık Sektörüne Özel