Blog

OHSAD Akademi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi işbirliği ile Temel İlkyardım Eğitimleri, 23-24.11.2019 tarihleri arasında yapılacak.

Değerli Sağlık Yöneticileri,

OHSAD Akademi ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi işbirliği ile Temel İlkyardım Eğitimleri, 23-24.11.2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

• Bireysel ve grup katılımlarının mümkün olduğu ilkyardım eğitim kurslarında dersler, standartları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş mankenler ve diğer araçlar kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

• Eğitimlerimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen müfredat çerçevesinde 16 saat için günde 8 saatten 2 tam günden oluşmaktadır.

• Eğitimler 7 ya da 14 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

• Ödemeler, eğitime katılan bireyler ya da şirketleri tarafından eğitim öncesi yapılmaktadır.

• 16 saatlik eğitim ücreti 420 TL+KDV / kişi’dir (sınav ücreti dahildir).

• Eğitim için gerekli teçhizat merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Eğitimlerimiz ilkyardım konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

• Eğitimler Tekin Sokak No:8 Acıbadem, Kadıköy, İstanbul adresinde yer alan Acıbadem Kadıköy Hastanesi içinde bulunan Mimoza Konferans Salonu ile Erguvan Salonu’nda yapılmaktadır. Talep doğrultusunda Merkezimiz dışında yapılması istenen eğitimler, Acil ve İlkyardım Yönetmeliği’nce belirlenen şartlara uygun salonlarda yapılabilmektedir. Bu salonların katılımcı başına 3,5 m2 alana sahip olması, bilgisayar ve barkovizyon sisteminin olması ve salonun U düzeninde olması gerekmektedir.

• Eğitim sonrasında tüm katılımcılar, eğitim tarihinden sonra 1 ay içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen bir tarihte ve yerde, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde bir yeterlilik sınavına tabi tutulurlar. Sınavda başarılı olamayanlar için ilk sınav tarihinden sonra bir ay içerisinde ikinci sınav düzenlenir. Sınavda başarılı olan katılımcılara T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı “İlkyardımcı Sertifikası” ve “İlkyardımcı Kimliği” verilir. Her katılımcının en fazla iki sınav hakkı bulunmaktadır.

Eğitim İçin İstenenler:
1- Katılımcı kimlik kartı fotokopisi (renkli)
2- 2 adet fotoğraf
3- Katılımcı adres, telefon ve e-posta bilgileri
4- Katılımcı meslek bilgisi
5- Merkez dışında yapılacak eğitimler için eğitimin yapılacağı yerin adres ve telefon bilgileri

İlkyardım Güncelleme Eğitimi Bilgi Notu

• Bireysel ve grup katılımlarının mümkün olduğu ilkyardım güncelleme eğitimlerinde dersler, standartları T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş mankenler ve diğer araçlar kullanılarak teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.

• Eğitimlerimiz, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen müfredat çerçevesinde 8 saatten (1 tam gün) oluşmaktadır.

• Eğitimler 7 ya da 14 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir.

• Ödemeler, eğitime katılan bireyler ya da şirketleri tarafından eğitim öncesi yapılmaktadır.

• 8 saatlik eğitim ücreti 175 TL+KDV / kişi’dir.

• Eğitim için gerekli teçhizat merkezimiz tarafından sağlanmaktadır. Eğitimlerimiz ilkyardım konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

• Eğitimler Tekin Sokak No:8 Acıbadem, Kadıköy, İstanbul adresinde yer alan Acıbadem Kadıköy Hastanesi içinde bulunan Mimoza Konferans Salonu ile Erguvan Salonu’nda yapılmaktadır. Talep doğrultusunda Merkezimiz dışında yapılması istenen eğitimler, Acil ve İlkyardım Yönetmeliği’nce belirlenen şartlara uygun salonlarda yapılabilmektedir. Bu salonların katılımcı başına 3,5 m2 alana sahip olması, bilgisayar ve barkovizyon sisteminin olması ve salonun U düzeninde olması gerekmektedir.

• Eğitim sonrasında tüm katılımcıların sertifikalarının aslı, Merkez Müdürü tarafından eğitim verildiğine dair bilgi eşliğinde onaylanmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilir.

İlkyardımcı belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. Geçerlilik süresinin bitimini takiben en geç 3 (üç) ay içerisinde güncelleme eğitimi alınması zorunludur. Belirtilen süreler içinde güncelleme eğitimine katılanların belgeleri yenilenir, katılmayanların belgeleri geçersiz sayılır.

Eğitim için istenenler:

1- Katılımcı kimlik kartı fotokopisi (renkli)
2- 2 adet fotoğraf
3- Katılımcı adres, telefon ve e-posta bilgileri
4- Katılımcı meslek bilgisi
5- Merkez dışında yapılacak eğitimler için eğitimin yapılacağı yerin adres ve telefon bilgileri
6- İlkyardımcı Belgesi aslı

İLKYARDIM EĞİTİM KONULARININ TEMEL İÇERİĞİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLER
İlkyardım nedir?
Acil tedavi nedir?
İlkyardımcı kimdir?
İlkyardım ve acil tedavi arasındaki fark nedir?
İlkyardımın öncelikli amaçları nelerdir?
İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?
İlkyardımcının müdahale ile ilgili yapması gerekenler nelerdir?
İlkyardımcının özellikleri nasıl olmalıdır?
Hayat kurtarma zinciri nedir?
İlkyardımcının ABC’ si nedir?

2-HASTA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir?
Vücutta nabız alınabilen bölgeler nerelerdir?
Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hasta/yaralıların ilk değerlendirme aşamaları nelerdir?
Hasta /yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır?
Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ
Solunum ve kalp durması nedir?
Temel yaşam desteği nedir?
Hava yolunu açmak için Baş-Çene pozisyonu nasıl verilir?
Hava yolu tıkanıklığı nedir?
Dış kalp masajı nasıl yapılır?
Yapay solunum nasıl yapılır?
Salunum yolu tıkanıklığı belirtileri nelerdir?
Tam tıkanıklık olan kişilerde Heimlich manevrası nasıl uygulanır?

4-KANAMALARDA İLKYARDIM
Kanama nedir?
Kaç çeşit kanama vardır?
Kanamalarda ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Hangi durumlarda turnike uygulanmalıdır?
Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?
Şok nedir?
Kaç çeşit şok vardır?
Şok belirtileri nelerdir?
Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?
Şok pozisyonu nasıl verilir?

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM
Yara nedir?
Kaç çeşit yara vardır?
Yaraların ortak belirtileri nelerdir?
Yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Ciddi yaralanmalar nelerdir?
Ciddi yaralanmalarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici göğüs yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici göğüs yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Delici karın yaralanmalarında ne gibi sorunlar görülebilir?
Delici karın yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kafatası ve omurga yaralanmaları neden önemlidir?
Kafatası yaralanmaları çeşitleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenleri nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında belirtiler nelerdir?
Kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM
Yanık nedir?
Kaç çeşit yanık vardır?
Yanığın ciddiyetini belirleyen faktörler nelerdir?
Yanıklar nasıl derecelendirilir?
Yanığın vücuttaki olumsuz etkileri nelerdir? Isı ile oluşan yanıklarda ilkyardım işlemleri nedir?
Kimyasal yanıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Elektirik yanıklarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sıcak çarpması belirtileri nelerdir?
Sıcak çarpmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Donma belirtileri nelerdir?
Donmada ilkyardım nasıl olmalıdır?

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM
Kırık nedir?
Kaç çeşit kırık vardır?
Kırık belirtileri nelerdir?
Kırığın yol açabileceği olumsuz durumlar nelerdir?
Kırıklarda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Burkulma nedir?
Burkulma belirtileri nelerdir?
Burkulmada ilkyardım nasıl olmalıdır?
Çıkık nedir?
Çıkık belirtileri nelerdir?
Çıkıkta ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kırık, çıkık ve burkulmada tespit nasıl olmalıdır?
Tespit sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tespit yöntemleri nelerdir?

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM
Bilinç kaybı nedir?
Bilinç kaybı nedenleri nelerdir?
Bilinç bozukluğu belirtileri nelerdir?
Bilinç bozukluğu durumunda ilkyardım nasıl olmalıdır?
Koma pozisyonu (Yarı yüzükoyun-Yan pozisyon) nasıl verilir?
Havale nedir?
Havale nedenleri nelerdir?
Nedenlerine göre havale çeşitleri nelerdir?
Ateş nedeniyle oluşan havale nedir?
Ateşli havalede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Sara krizi (Epilepsi) nedir?
Sara krizinin belirtileri nelerdir?
Sara krizinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kan şekeri düşüklüğü nedir?
Kan şekeri düşmesi nedenleri nelerdir?
Kan şekeri aniden düştüğünde hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşüklüğü yavaş ve uzun sürede oluşursa hangi belirtiler görülür?
Kan şekeri düşmesinde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri nelerdir?
Göğüste kuvvetli ağrı belirtileri nelerdir?
Göğüs ağrısında ilkyardım nasıl olmalıdır?

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM
Zehirlenme nedir?
Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir?
Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir?
Sindirim yoluyla zehirlenmede ilkyardım nasıl olmalıdır?
Solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Cilt yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım nasıl olmalıdır?
Zehirlenmelerde ilkyardım kuralları nelerdir?

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM
Hayvan ısırmaları neden önemlidir?
Kedi, köpek ısırmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Arı sokmalarının belirtileri nelerdir?
Arı sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Akrep sokmalarının belirtileri nelerdir?
Akrep sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Yılan sokmalarının belirtileri nelerdir?
Yılan sokmalarında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Deniz canlıları sokmasında belirtiler nelerdir?
Deniz canlıları sokmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

11-GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM
Göze yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Kulağa yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?
Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım nasıl olmalıdır?

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM
Boğulma nedir?
Boğulma nedenleri nelerdir?
Boğulmalarda genel belirtiler nelerdir?
Boğulmalarda genel ilkyardım işlemleri ne olmalıdır?

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ
Hasta/yaralı taşınmasında genel kurallar nelerdir?
Acil taşıma teknikleri nelerdir?
Sürükleme teknikleri nelerdir?
Araç içindeki yaralıyı (RENTEK manevrası)
Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri nelerdir?
Sedye üzerine yerleştirme teknikleri nelerdir?
Sedye ile taşıma teknikleri nelerdir?

Ko0rdinasyon ve ön kayıt için OHSAD Akademi Koordinatörü Hast.Yön.Uzm.Güler Tosunoğlu Gsm, 05337724190’dan ulaşabilirsiniz.

OHSAD Akademi, sağlık sektörüne özel eğitimleri ile yanınızda.