Blog

28.09.2019 Tarihinde KSV Yönetmeliği Eğitimi Tamamlandı

Değerli Sağlık Yöneticileri

31 Aralık 2019 Tarihine kadar verilerin VERBİS sistemine, veri sorumlusu tarafından girilmesi gerektir. Bu kapsamda, sektör temsilcilerine eğitimi bugün tamamladık.

  • Hasta mahremiyeti
  • Doküman mahremiyeti
  • Çalışan mahremiyeti
  • Aydınlatma ve rıza onam alınma kriterleri
  • Uzaktan hastane bilgilerine erişim mahremiyeti
  • Verilerin imha süreci

Verilerin Kayıt süreleri   OHSAD Akademi …