Blog

17.09.2019 Özel Sağlık Kuruluşlarında Kuruluş İçi Kalite Öz Değerlendirici(İç Tetkik) Eğitimi Başlıyor

     Değerli Sağlık Sektörü Kalite Adayları ve Kalite Yöneticileri

 1. EĞİTİMİN AMACI: Hastanelerde hizmet kalite standartları gereklerini hastanenin tam karşılanıp karşılanmadığını değerlendirecek (iç tetkik edecek) bilgi ve deneyimi aktararak mevcut değerlendiricinin yeterliliği artırmak veya yeni değerlendirici yetiştirmeyi amaçlamıştır.
 2. EĞİTİM İÇERİĞİ:
 • Kalite nedir? TKY Nedir?
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına (SKS-SAS-JCI) Genel Bakış?
 • Öz Değerlendirme (İç Tetkik) Nedir?
 • Öz Değerlendirmenin kuruma yararları nelerdir? ( Maliyet-Karlılık-Memnuniyet)
 • Öz değerlendirme Kapsamında neler bulunur?
 • Öz Değerlendiricinin kişisel özellikleri ne olmalı?
 • ISO 9001:2015 Standartlarına Genel Bakış ve İç tetkik standart yönetimi Nedir?
 • Uygunsuzluk yönetimi nedir?
 • Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Nasıl açılılır? (Süreçlerin iyileştirilmesi)
 • Öz Değerlendirme aşamaları
 • Öz Değerlendirme de Hastanelerde Hasta ve Çalışan Güvenliği Programının Takibi Nasıl?
 • Planlama- Açılış-Uygulama-Raporlama-Kapanış
 • Raporlama örnekleri
 • Öz değerlendirme uygulama çalıştayı
 1. EĞİTİM YÖNTEMİ: Yüz yüze, interaktif katılım, uygulama örnek çalışmaları
 2. EĞİTİM SÜRESİ ve EĞİTMENLER:1Gün. 6 saat

          HST.YÖN.UZM.GÜLER TOSUNOĞU

          EOQ KALİTE UZMANI-TSE BAŞ DENETÇİ UZMANI

      6 .KİMLER KATILABİLİR? Orta ve Üst yönetici katılabilir.

    Koordinasyon ve Kayıt: Güler Tosunoğlu Gsm 05337724190 ‘dan ulaşabilirsiniz.

   OHSAD AKADEMİ, Sağlık sektörüne özel eğitimlerle yanınızda.