Blog

Uluslararası Hemşirelik Yönetim Eğitimi 21 Haziran 2019’da

Değerli Sağlık Profesyonelleri

Ulusal ve Uluslararası Hemşirelik Yönetimi eğitimi 21 Haziran 2019 Tarihinde Doç.Dr.Emine Türkmen ile Uzm. Güler Tosunoğlu tarafından verilecektir. Eğitim  içeriğinin kapsamı ve amacı;

Günümüzde gelişen ve değişen sağlık hizmetlerindeki yapı ile HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ’nin Ulusal ve  Uluslararası yapı, süreç ve sonuç odaklı olarak, nasıl yönetilmesi ?, hasta bakım kalitesi ile hasta memnuniyet çıktılarının en iyi verilmesi için stratejik plana, uygun bütçenin nasıl  yönetileceği ? ile ilgili bilgi deneyim ve uygulama metotlarının anlatılması  ve yöneticilerin veya hemşire yöneticisi adaylarının becerilerinin artırılarak,  mesleki gelişime katkı sağlanması hedeflemiştir.

OHSAD Akademi “özel sektöre özel eğitimler”