Blog

26.03.2019 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ PLANLANDI

         Değerli Sağlık Profesyonelleri, Yöneticileri, Çalışanları 
      Sn. Banu Bican ile ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ eğitimi planlandı.
1.EĞİTİMİN AMACI:İşletmelerin temel fonksiyonlarından birisi olan pazarlama alanını sağlık sektörüne özel dinamikleri ile ele alarak, sağlık sektöründe pazarlamanın tekniği ve uygulamaları konusunda temel teorik bilgilerin sunulması ve uygulamada gereksinim duyulacak bilgi ve beceriyi edindirmek amaçlanmaktadır.
Sağlık yöneticisinin sağlık pazarlamasındaki etkin rol ve konumunun benimsetilmesi, stratejik pazarlama planı hazırlayabilecek yetilerin kazandırılması hedeflenmektedir. Dersin içeriği temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özelliklerin öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.
Stratejik pazarlama kararları, planlama, rekabet avantajı geliştirilmesi için pazarlama kavramları, araçları ve süreçleri, sağlıkta pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve organizasyonu, değişen piyasa koşullarına pazarlama stratejilerinin uyumu konuları sağlık hizmetleri pazarlaması kapsamında ele alınacaktır.
2.EĞİTİM İÇERİĞİ:
Modern Pazarlamanın Tanımı ve Fonksiyonları
Hizmet Sektöründe Stratejik Pazarlama Planlaması Nasıl Yapılır?
Stratejik Pazarlama Planlaması Süreci

  • Pazarlama Amaçlarının Tespiti
  • Durum Analizi
  • Pazarlama Stratejisi Geliştirme
  • Pazarlama Programlarının Uygulanması
  • Performans Değerlendirme ve Geri Besleme Bütçe
  • Bütünsel Pazarlama Yaklaşımı Kapsamında Sağlıkta Tutundurma Ve Konumlandırma Çalışmaları vd.

Online kayıt için: www.ohsadakademi.org web sitemizden aktif eğitimlere girerek  ön kayıt yaptırabilirsiniz.

OHSAD Akademi ” sağlık sektörüne özel eğitimler”