Blog

20-22.03.2019 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DENETİM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI

Değerli Sağlık Sektörü Profesyonelleri, Yöneticileri, Çalışanları
20-22.03.2019 Alanında Uzman Sn. Dilek Azgun ile  ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DENETİM UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI planlandı.

 1. EĞİTİMİN AMACI: Sağlık İşletmesi içerisindeki her birim açısından bir otokontrol mekanizmasının nasıl kurulacağını tanımlamaktır. Kurulan bu iç kontrol sisteminin işlerliğinin ve sürekliliğinin kontrol edilerek, denetim faaliyetleri için uzman personelin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
 2. EĞİTİM İÇERİĞİ: Sağlık Bakanlığı Denetimi ile Bağımsız iç denetimin farklılığı vurgulanarak; sadece hatalar, hile ve yolsuzluklar üzerinde yoğunlaşan, olmuş bitmişi değerlendiren bir yaklaşımın ötesinde, her şey bitmeden, hatalara değil, sürece odaklanarak, risklerin önceden görülmesi dolayısıyla bir değerlendirilmesi yapılabilmesi için gerekli know-how’ın aktarılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

TEMEL EĞİTİMLER

 • Neden ve Nasıl Denetim ?
 • İç Denetimin Organizasyon İçindeki Yeri ve Organizasyon Şeması
 • İnceleme ve Soruşturma Arasındaki Farklar
 • Kurumsal Yönetimin Üçlü Savunma Hattı
 • İç Denetim İhtiyacını Azaltmaya Yönelik İç Kontrol Mekanizmalarının Yönetimi
 • Denetçi Gözüyle Bakış
 • Denetçi İlkeleri
 • Denetçi Seçim Kriterleri ve Özellikleri
 • Denetçi Oryantasyonu
 • Denetçinin Bilgi Sahibi Olması Gereken 10 Disiplin
 • Neden Suistimal Denetimi ?
 • Denetim Metodolojisi-Belgeleme-Raporlama

OPERASYONEL EĞİTİMLER

 • Hastane HBYS Sisteminin Denetimdeki Yeri
 • Muhasebe ve Finans Denetimi
 • Hasta Hizmetleri Denetimi
 • Anlaşmalı Kurumlar Denetimi
 • Medikal Muhasebe Denetimi
 • Satın Alma ve Stok Yönetim Denetimi
 • Doktor Sözleşmeleri ve Hak ediş Denetimi
 • İnsan Kaynakları Denetimi
 • Taşeron Hizmetleri Denetimi