Blog

OHSAD AKADEMİ YERİNDE EĞİTİM PAKETİNDE ANATOLİAN ANADOLU’ NUN 7 HASTANESİ İLE ANLAŞTI)

OHSAD Akademi, yerinde eğitim paketi anlaşmasını Anatolian Anadolu Hastaneleri ile  27.02.2019 Tarihinde imzaladı.

Aşağıdaki Eğitim Konularında Anlaşma Sağlanmıştır.

 Sağlık Çalışanlarına İletişim ve Beden Dilini Doğru Kullanma Eğitimi

Özel Sağlık Kuruluşlarında Hemşirelikte Yönetim Eğitimi

Özel Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama Yönetimi

Özel Sağlık Kuruluşlarında SGK Sözleşme Yönetimi

Özel Sağlık Kuruluşlarında SUT ve MEDULA Eğitimi

Özel Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim