Blog

25.02.2019 TARİHİ İTİBARI İLE OHSAD AKADEMİ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ İLE YÜKSEK LİSANS ANLAŞMASINDA %35 OHSAD İNDİRİMİ ÜYELERİNE SAĞLADI

Değerli Sağlık Sektörü Yöneticileri ve Profesyonelleri,

25.02.2019 Tarihi itibarı ile OHSAD Akademi, İstinye Üniversitesi ile Yüksek Lisans antlaşmasında üye hastane çalışanlarına %35 indirim sağlayarak, bugün iş birliği protokolü imzalandı.

OHSAD Akademi “sağlık sektörüne özel eğitimler”

İstinye Üni. İşbirliği Sözleşmesi