Blog

20-22.03.2019 TARİHİNDE ALANINDA UZMAN DİLEK AZGUN İLE DENETİM UZMANLIĞI K.SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLIYOR

Değerli Sağlık Profesyonelleri

2. planladığımız Sağlık Kuruluşlarında Denetim Uzmanlığı Sertifika Programı 20-22 Mart Tarihleri arasında yapılacaktır.

EĞİTİMİN AMACI: Sağlık İşletmesi içerisindeki her birim açısından bir otokontrol mekanizmasının nasıl kurulacağını tanımlamaktır. Kurulan bu iç kontrol sisteminin işlerliğinin ve sürekliliğinin kontrol edilerek, denetim faaliyetleri için uzman personelin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ: Sağlık Bakanlığı Denetimi ile Bağımsız iç denetimin farklılığı vurgulanarak; sadece hatalar, hile ve yolsuzluklar üzerinde yoğunlaşan, olmuş bitmişi değerlendiren bir yaklaşımın ötesinde, her şey bitmeden, hatalara değil, sürece odaklanarak, risklerin önceden görülmesi dolayısıyla bir değerlendirilmesi yapılabilmesi için gerekli know-how’ın aktarılması bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

 

OHSAD Akademi özel sektöre özel eğitimlerle