Blog

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Banu Bican tarafından Pazarlama Yönetimi 19.02.2019 ‘Tarihinde

Değerli Sağlık Profesyoneli,
Eğitimimize pazarlama yöneticisi ve yönetici adaylarının katılımıyla gerçekleşecek eğitimimizde ele alınacak konularımız şunlardır.

 • Stratejik pazarlama kararları nasıl alınır?
 • Pazarlamada planlama nasıl yapılır?
 • Pazarlamada rekabet avantajı nasıl yakalanır?
 • Sağlık Hizmetlerinde Fiyatlandırma Kararları
 • Pazar fırsatlarının izlenmesinde yöntemler nelerdir?
 • Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi Nasıl Yapılır
 • Rekabet Üstünlüğü Aracı Olarak Farklılaştırma ve Konumlandırma 
 • Konumlandırma (İmaj) Yoluyla Farklılaştırma
 • Marka İletişimi
 • Viral Pazarlama
 • Sağlık Reklamcılığı
 • Saha Pazarlama ve satış yönetimi 
 • Sağlıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Baskılı İşler Tasarım
 • Medya Planlama
 • Geleneksel ve yeni Medyanın Kullanımı
 • Uygulama Planları ve Takvimi Oluşturma
 • Bütçe Oluşturma
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Raporlama

OHSAD Akademi  özel sektöre özel eğitimler