Blog

SAĞLIK KURULUŞLARINDA ULUSLARARASI HEMŞİRELİK YÖNETİM EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Değerli Sağlık Profesyonelleri

Sanerc Hocamız Sn. Doç. Dr. Emine Türkmen ve JCI- Magnet Kalite Danışmanı/OHSAD Akademi Koord. Uzm. Güler Çakmak Tosunoğlu tarafından eğitim başarı ile tamamlanmıştır. 

Hemşirelik yönetiminde Mevzuat Yönetimi ve Uluslararası Akreditasyon ve Magnet standartlarına göre çalışmak hastanelerde bakım süreçlerini standartlaştırmakla ve bakım kalitesini yükseltmektedir.

Bu kapsamda eğitimimizde,

Uluslararası Nanda standartlarına göre verilen hasta bakım girişimleri, bakım haritaları, performans göster sonuçları,  kanıta dayalı ölçülebilir yöntem ve metotlar aktarımı ile maliyet yönetimi ve hasta memnuniyetine yansıyan liderlik, yetkilendirme, performans, iletişim, rol model olma kişisel gelişim ihtiyacı, bu kapsamda anlatılmış, sektör hemşirelik hizmetleri direktör/müdürlerinin  ekiplerini en az hasta güvenliği zararı ve en yüksek hasta memnuniyeti, çalışan memnuniyeti çıktısı sağlamaları halinde, başarılı bir yönetim yapacakları metot , deneyim ve ar-ge kaynakları ile uygulama örnekleri gösterilmiş ve anlatılmıştır.