Blog

YAKLAŞAN EĞİTİMLER-PAZARLAMA VE İNSAN KAYNAĞI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

 

16.01.2019 Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama Yönetimi-Dersin içeriği temel pazarlama fonksiyonlarının anlatılması ve sağlık sektöründe pazarlama faaliyetlerine ilişkin temel özelliklerin öğrencilere anlatılması hedeflenerek planlanmıştır.

Stratejik pazarlama kararları, planlama, rekabet avantajı geliştirilmesi için pazarlama kavramları, araçları ve süreçleri, sağlıkta pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve organizasyonu, değişen piyasa koşullarına pazarlama stratejilerinin uyumu konuları sağlık hizmetleri pazarlaması kapsamında ele alınacaktır.

17.01.2019

Bir kurumun en önemli kaynağı, sahip olduğu insan gücüdür. Sürekli artan ve değişen günümüz rekabet ortamında uzun ömürlü olmak isteyen kurumlar sahip olunan bu kaynağı en doğru şekilde kullanmak ve yönetmek durumundadır.

Program süresince katılımcılara İnsan Kaynakları departmanlarının iş süreçleri, iş yaşamında önemli olan noktalar, örnek vakalar ve uygulamalarla ele alınacaktır.