Blog

19 ARALIK 2018 SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA YÖNETİMİ EĞİTİMİ BAŞLIYOR

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sn. Banu Bican tarafından, 19.12.2018 Tarihi’nde “Sağlıkta Pazarlama Yönetiminin”, eğitimini verecektir. İçerikte,  stratejik pazarlama kararları, planlama, rekabet avantajı geliştirilmesi için pazarlama kavramları, araçları ve süreçleri, sağlıkta pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve organizasyonu, değişen piyasa koşullarına pazarlama stratejilerinin uyumu, konuları sağlık hizmetleri pazarlaması kapsamında ele alınarak, sektörün en iyi pazarlama yöneticileri yetişmesi veya pazarlama yönetimi yapan kişilerin vizyonlarına katkı sağlanması hedeflenmiştir.