Blog

OHSAD AKADEMİ “SEKTÖRE ÖZEL EĞİTİMLER” İLE FAALİYETE GEÇTİ

Dernek Yönetim Kurulumuzca Türkiye’de sağlık sektörünün ve sağlık profesyonellerinin gelişimini desteklemek ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda konusunda uzman kişileri yetişmesi  amacı ile Derneğimiz bünyesinde2018 yılında OHSAD Akademi’nin kurulması çalışmaları başlatılmıştır.

Bu doğrultuda öncelikle OHSAD Akademi’nin çalışmalarını yürütmek üzere sektörde kendi alanında uzman profesyonel kişilerden oluşan “Akademi Danışma Kurulu” ve Kurula bağlı Koordinatör atanmıştır.Akademi Danışma Kurulu’nca 2018 yılı Ağustos ayında başlayan hazırlık süreci ciddi bir ekip çalışması ile tamamlandı. Güçlü ve profesyonel eğitim kadroları ve sektöre özel eğitimler planlanarak OHSAD Yönetim Kurulu’nca ile 1 Aralık 2018’ de ilk eğitimlerin gerçekleştirilmesine karar verildi.

OHSAD Akademi özel bir sağlık kuruluşunun ihtiyacı olacağı eğitimleri 5 kategoridesektöre sunmaktadır.

  • A Sağlık Bakanlığı Sertifikasyon Eğitimleri
  • B Kalite ve Akreditasyon Eğitimleri
  • C Kurumsal ve Mesleki Gelişim Eğitimleri
  • D Kişisel Gelişim Eğitimleri
  • E Uzmanlık Programı Eğitimleri

OHSAD Yönetim Kurulu kararı ile, OHSAD üyesi hastane ve çalışanlarının eğitim talebinde %20 oranında indirim uygulanacaktır.

OHSAD Akademi Danışma Kurulu bünyesinde yer almayan sertifikasyon eğitimleri için Üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ile işbirliği protokolü gerçekleştirmiş ve yeni sertifika eğitimleri için görüşmeler devam etmektedir.

OHSAD Akademiyehttp://www.ohsadakademi.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

OHSAD Akademi tarafından düzenlenen eğitimlerin sektörümüze faydalı olacağı inancı ile her şey, daha sağlıklı bir toplum, sürekli gelişen bir sektör ve tüm hedeflerini yakalamış bir Türkiye içindir.